Debriefing

En debriefing har til formål at samle op på en voldsom episode og forebygge, at personalet udvikler psykiske mén.

En debriefing gennemføres få dage efter en voldsom episode, når de umiddelbare følelsesmæssige reaktioner er stilnet af.

Deltagernes tanker, følelser og reaktioner tales igennem, for at de sammen kan bearbejde hændelsen og skabe både en fælles og individuel forståelse for det skete og for egne og andres reaktioner.

Det er vigtigt at samtalen ledes af en kompetent person, der er uddannet i at varetage denne opgave. Efter en årrække i retspsykiatrien har jeg stor erfaring med at lede debriefinger.