LGBT+ trivsel på arbejdspladsen

LGBT+ trivsel

Mange virksomheder siger, at de støtter aktivt op om minoriteter og at de er en inkluderende arbejdsplads, men ofte forholder ledelsen sig ikke aktivt til, eller medvirke til, at sætte trivsel for fx seksuelle minoriteter på dagsordenen. Manglende åbenhed og diskrimination relateret til seksuel orientering på arbejdspladsen, hænger sammen med en markant øget risiko for mistrivsel. Forskningen viser, at LGBT+ personer der mødes med fordomme, diskrimination eller som ser sig nødsaget til at holde deres seksualitet eller kønsidentitet hemmelig, bliver påvirket både fysisk, som fx hjerteproblemer og smerteproblematikker, og psykisk, som fx angst, depressioner og langvarig stress.

Er jeres ledergruppe klædt på til samtaler om seksualitet, seksuelle minoriteter og seksuelt krænkende adfærd på jeres arbejdsplads? Hvad gør I hvis den årlige trivselsmåling slår ud på uønsket seksuel opmærksomhed eller seksuel mobning?

Ved I om der er LGBT+ personer på jeres arbejdsplads? Er det noget I taler åbent om I jeres kultur? Har i en politik for seksuel mobning og virker den også i praksis i de enkelte afdelinger ude i marken? Har jeres mellemledere viden om hvad LGBT+ er og kan de tale med medarbejderne om det? Ved I som ledergruppe eller HR-afdeling hvordan I har fokus på at skabe trivsel for LGBT+ personer på jeres arbejdsplads og undgå minoritetstress? Hvis du ikke er heteroseksuel, har du så en oplevelse af at kulturen på din arbejdsplads giver dig mulighed for at fortælle om dit privatliv, eller vil du være nervøs for hvordan det vil blive opfattet af andre

Måske har I allerede et veludviklet sprog og en stærk kultur som rummer kønnets og seksualitetens mangfoldighed på jeres arbejdsplads. Som skaber et åbent, trygt og tillidsfuldt rum for alle uanset seksualitet og kønsidentitet. Eller måske er seksualitet, kønsidentitet og LGBT+ forbundet med tabu, uvidenhed og fordomme. 

PsykologPro kombinerer psykologi og ledelse på højt fagligt plan og faciliterer gennem kurserne både forståelse og handling. PsykologPro tilbyder følgende målrettede kurser til private virksomheder og offentlige organisationer, for at øge LGBT+ trivsel på arbejdspladsen.

Skab en personalepolitik som inkluderer LGBT+ personer i jeres virksomhed

2 dages kursus for ledere, mellemledere og HR

Med en vidensbaseret tilgang til emnet seksuelle minoriteter/LGBT+ personer, har kurset det praktiske formål at ruste jer som ledere og organisation til at løsne op for tabuer, uvidenhed og fordomme, og få lavet en helt konkret personalepolitik og handleplan for hvordan jeres virksomhedskultur bliver et ”safe space” for seksuelle minoriteter.

De konkrete indsatser og handlinger som I vil få med hjem, vil tage udgangspunkt i Arbejdsmiljølovgivningens skærpede regler pr 2019 som lyder: ”Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.”

På dag 1 vil I få viden om LGBT+ segmentet. I vil høre om fordomme og facts, om hvad det hele egentlig betyder og om hvordan det påvirker folks trivsel, når de ser sig nødsaget til at hemmeligholde deres seksualitet eller kønsidentitet, af frygt for ikke at blive accepteret eller forstået.

På dag 2 skal vi arbejde med de konkrete forhold og kulturen i jeres virksomhed. Vi skal se på hvad I gør nu og på hvordan I som ledere, mellemledere og HR kan være med til at skabe et trygt rum for LGBT+ personer, og dermed styrke trivslen. Hvis det ønskes, skal vi også arbejde med at lave en LGBT+ handleplan og tale om hvordan den bedst muligt implementeres i jeres virksomhed.  

Viden om LGBT+ og minoritetsstress

1 dags kursus for ledere, mellemledere og HR

Her vil I få mere viden om LGBT+. I vil høre om fordomme og facts, om hvad det hele egentlig betyder og om hvordan det påvirker folks trivsel, når de ser sig nødsaget til at hemmeligholde deres seksualitet eller kønsidentitet af frygt for ikke at blive accepteret eller forstået. Ud fra tanken; Viden er kilden til accept, vil I blive bedre i stand til at skabe et trygt rum for jeres LGBT+ medarbejdere og dermed øge trivslen.

Gør op med fordommene og skab mere trivsel

½ dags kursus for alle medarbejdere

Vi gør op med de mange fordomme og afliver de myter, der eksisterer om LGBT+ personer og om deres måde at leve på, ud fra tanken; Viden er kilden til accept. Ved at skabe mere forståelse hos den enkelte medarbejder, vil alle jeres medarbejderes trivsel øges.

Undervisere:

Nina Lildal-Schrøder:

Autoriseret psykolog, Specialist i Psykopatologi og forfatter til bogen Kort og godt om LGBT+, der udkommer i 2020. Uddannelsesleder på DACS uddannelsen Basal Klinisk Sexologi. Nina har i mange år arbejdet med både sexologi og med hvordan forskellige aspekter af sexologi påvirker trivslen, både privat og på arbejdspladsen. Nina har stor erfaring i at undervise og supervisere medarbejdere. Endvidere er Nina Specialist i Klinisk Psykologi og arbejder bl.a. med LGBT+ personer der oplever det vanskeligt at være åbne om deres seksualitet eller kønsidentitet på deres arbejdsplads.

Stefan Lildal-Schrøder:

Er til daglig Chefkonsulent i udviklingskommunen Køge og har de seneste 10 år arbejdet med ledelsesrådgivning, facilitering af personalepolitiske indsatser og strategiudvikling. Det er Stefans brændende mission at hjælpe medarbejdere, ledere, ledergrupper med at matche og udvikle deres kompetencer til nye opgaver og meningsfulde handlinger i praksis, samt medvirke til at skabe trivsel og sammenhængskraft i store komplekse organisationer. Stefan har en baggrund som Cand. Scient. Pol., underviser i ledelse og organisation og fagforeningskonsulent med særlig kompetence indenfor virksomhedsnetværk, social kapital og kvalitative effektmålinger.