Risikovurdering

Når man arbejder med socialt udsatte mennesker, mennesker med psykiske lidelser, udviklingshæmning, demens, misbrug m.v., øges risikoen for vold på arbejdspladsen. Ved at lave en systematisk risikovurdering øges fagligheden, sikkerheden og det pædagogiske arbejde. Risikovurderinger er med til at skabe tryghed, trivsel og sikkerhed for både medarbejdere og borgere. 

Jeg bruger de internationalt anerkendte instrumenter HCR-20 og SAPROF og kigger på risikofaktorer og beskyttende faktorer i både fortid, nutid og fremtid. I får en rapport på hver enkelt borger med en grundig gennemgang af risiko, udløsende faktorer, varselssignaler og håndteringsstrategier. På baggrund af rapporten vil I kunne lægge en behandlingsplan, der støtter og hjælper borgeren bedre, og som gør det nemmere for medarbejdere at forebygge vold og trusler.