Seksuelle grænseoverskridelser og grænser

Målgruppe

Kurset er målrettet medarbejdere på social- og sundhedsområdet samt psykiatrien og det socialpædagogiske område.

Formål

Formålet med kurset er at give viden om både mennesker med en seksuelt grænseoverskridende eller krænkende adfærd og ofrene som de vælger, samt at styrke kompetencen til at arbejde professionelt, når man bliver opmærksom på at der er foregået et overgreb.

Indhold

Mellem 3 og 7% af børn bliver udsat for et seksuelt overgreb inden det fyldte 15. år. Blandt de 16 – 24-årige er tallet oppe på knap 10%. Området for seksuelle krænkelser er præget af et stort mørketal, og vi må gå ud fra, at det reelle tal er noget højere. I de seneste år er der endvidere kommet mere fokus på, at også mennesker med funktionsnedsættelser udsættes for seksuelle overgreb, enten under indlæggelse, i deres dagtilbud eller på bosteder.

Dette kursus vil tage udgangspunkt i hvordan man forholder sig professionelt, når man møder seksuelle krænkelser.

Vi vil indledningsvist fokusere på hvornår noget er en krænkelse og på hvorfor det nogle gange kan være svært at skelne. Vi vil arbejde med forskellige typer af voksne krænkere, både med og uden funktionsnedsættelser, hvad der kendetegner dem og hvem deres ofre oftest er. Vi vil se på risikofaktorer og I vil blive introduceret for risikovurderinger der kan bruges i dagligdagen på jeres arbejdsplads.

Herefter vil vi rette fokus mod ofrene. I vil lære at genkende både nonverbale, fysiske og psykiske tegn på seksuelle overgreb. Vi kigger på hvad I skal gøre, hvis der sker et overgreb, de forskellige medarbejders rolle og hvilken rolle de forskellige offentlige instanser har. Endelig vil vi arbejde med forskellige metoder til at forebygge overgreb.