Sexologisk Rådgivning

Alle mennesker har en seksualitet, men nogle gange kan alder eller fysisk eller psykisk sygdom gøre det svært at udleve den på en tilfredsstillende måde. Dette kan medføre frustrationer og irritation og måske en følelse af opgivenhed eller skam.

Jeg tilbyder sexologisk rådgivning til bosteder og institutioner. Dette kan både være til medarbejdere, så de bedre bliver i stand til at håndtere beboernes seksualitet, eller direkte til beboerne.