Supervision

Supervision er en lærings- og udviklingsmetode, der skal understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i arbejdet med mennesker. Det er et samarbejde mellem supervisor og supervisand(er), og fokus kan være på sparring på en enkelt samtale eller situation, en svær problemstilling, udvikling af professionelle færdigheder, miljøterapi eller pædagogiske praksisser. Der er også mulighed for kortevarende teoretiske input, hvis det vurderes brugbart. 

Jeg har stor erfaring med at supervisere både andre psykologer og tværfagligt personale på psykiatriske afdelinger, sikrede institutioner og sociale bosteder. Supervisionen kan foregå i mine lokaler eller på jeres arbejdsplads.