Udredning

En psykologisk udredning har til formål at afdække og forstå ressourcer og vanskeligheder og eventuelt give et overblik over, hvilke behandlingstiltag der kræves. En udredning giver mulighed for at tilgodese og tilrettelægge den fremtidige indsats – fx i forhold til arbejdsprøvning, individuel behandling eller rådgivning til pårørende.

Jeg er certificeret i, og udreder jævnligt med, både neuropsykologiske, kognitive og personligheds-mæssige tests. Jeg tilbyder både fulde udredninger og kortere undersøgelser af fx begavelse eller personlighed.